Ważna na informacja dla Rodziców dziecka z prenatalnie rozpoznaną przepukliną oponowo rdzeniową (MMC)

Jeżeli Twój Lekarz udzieli informacji o rozpoznaniu MMC prosimy bez względu na wiek ciążowy o szybkie przeslanie  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  scanów badania USG oraz karty przebiegu ciąży lub kontakt telefoniczny na wskazane numery. Termin konsultacji przed klinicznej zostanie ustalony niezwłocznie.

 

 Etapy diagnostyki, konsultacji i kwalifikacji do prenatalnej operacji zamknięcia MMC

MMC jest wadą rozwojową postępującą w przebiegu ciąży. Rozwijająca się w prenatalnej fazie rozwoju dziecka z MMC wada powoduje poszerzenie komór mózgu, wgłobienie móżdżku, utratę częściową lub całkowito zdolności samodzielnego poruszania się z powodu zmian deformacyjnych kończyn dolnych oraz dysfunkcję zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu.

Dziecko w prenatalnej fazie rozwoju – płód jest rzeczywistym pacjentem któremu są dedykowane procedury medyczne związane z wewnątrz maciczna naprawą MMC w celu zapobieżenia destrukcji układu nerwowego i poprawy jakości życia i szans na prawidłowy dalszy rozwój po urodzeniu.

W naszym ośrodku Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu Bytom w leczeniu MMC stosujemy dwie nowoczesne techniki operacyjne:

- fetoskopowe zamknięcie MMC

Obraz1

- otwarta chirurgia płodu (open fetal surgery)

Dobór techniki operacyjnej zależny jest od stanu zdrowia ciężarnej i rozległości, lokalizacji i charakteru MMC.

Etap przed kliniczny diagnostyki i kwalifikacji (Pre conueling)

Przed kliniczna diagnostyka i kwalifikacja obejmuje badania obrazowe dziecka: neurosonografię, rezonans magnetyczny, diagnostykę genetyczną, konsultacje genetyka i chirurga płodowego. Badania wykonuje się w systemie ambulatoryjnym podczas jednego dnia pobytu.

 Miejsce badania: Sigma-Bi Bytom ul. Chrzanowskiego 23. Tel.:

Neurosonografia – jest ultrasonograficzna szczegółową ocena układu nerwowego płodu potwierdzającą rozległość zmiany MMC i wynikające z tego wtórne zaburzenia rozwojowe.

Badanie określa: Kształt głowy, wgłobienie kości czołowych – objaw cytryny. Półkule mózgu symetryczne/asymetryczne. Lokalizację sierpu mózgu, jamy przegrody przeźroczystej, słupy sklepienia, oraz wzgórze. Pomiar trzeciej komory. Budowę splotów naczyniówkowych.

Układ komorowy: rogi przednie i tylne. Obszar okołokomorowy oraz strefę  macierzysta rozrodczej germinal matrix. Strukturę ew. agenezję ciała modzelowatego ACC. Móżdżek: przemieszenie struktur tyłomózgowia w kierunku otworu owalnego (stopień wg skali Suttona). Lokalizację i budowę  komory czwartej, opuszki oraz mostu. Nieprawidłowe położenie namiotu móżdżku oraz zbiornika wielkiego.

Kręgosłup: lokalizacja  rozszczepu kręgosłupa w odcinku. Górny poziom uszkodzenia, plakoda, dolny poziom stożka rdzeniowego – tethered cord sundrom.

Kończyny dolne: ocena w projekcji osiowej staw: biodrowy, kolanowy, skokowy – jest/brak szpotawości i koślawości. Motoryka zachowana w obrębie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego.

Obraz3.png

Rezonans Magnetyczny - technika sekwencji SSFSET2

Badanie wykazujące budowy anatomiczne dziecka z szczególnym uwzględnieniem MMC i ewentualnie wtórnych zaburzeń rozwojowych w postaci zespołu Arnold Chiari. Badanie trwa 30 – 40 min. prowadzone jest w trybie ambulatoryjnym, jest bezbolesna, nie wymaga znieczulenia. Badanie umożliwia m. innymi dokładną lokalizację struktur mózgu zlokalizowanych w tylnej jamie czaszki oraz końcową stożka rdzeniowego (tethered cord syndrom).

Obraz4.jpg

Diagnostyka genetyczna i konsultacja

Około 200 genów warunkuje prawidłowy rozwój i proces zamykania cewy nerwowej w prenatalnej fazie rozwoju dziecka. W czasie badania USG wykonujemy amniopunkcję genetyczną z hodowlą komórek płynu owodniowego w celu wykluczenia głównych trisomi (10, 18, 21) oraz badanie metodą  genetyczne metoda mikro macierzy oligonukleotydowej całogenomowej (CytoSure Constitutional v3 (8x60k), Oxford Gene Technology a(CGH) – kariotyp molekularny.

 

Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

Bytom Szpital Specjalistyczny nr 2

Klinika Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

41-902 Bytom ul. Batorego 14 Sekretariat tel. 48 32 78661 540 e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Prenatalnej chirurgii płodu – fetoskopia lub otwarta chirurgia płodu

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

dr hab. n. med. Jacek Zamłyński

perinatolog ginekolog położnik 

             
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz specjalista chirurgii dzieci

dr hab. n. med. Agnieszka Pastuszka

specjalista chirurgii dzieci


dr n. med. Tomasz Horzelski

specjalista ginekolog położnik
ginekologia onkologiczna

dr n. med. Mateusz Zamłyński 

perinatolog ginekolog położnik 

                       

dr n. med. Ewa Horzelska                           
perinatolog ginekolog położnik 

                       

Kontakt:

adres: 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15 (Szpital Specjalistyczny nr 2)
telefon: Oddział Patologii Ciąży: +48 32 786 15 51 
dr hab. n. med. Jacek Zamłyński: +48 601 418 328
dr n. med. Mateusz Zamłyński:    +48 668 331 520